Obec Počepice
Počepice
Vytisknout

Chci začít stavět, rekonstruovat, opravovat

Výstavba v obci se řídí 

 • platnými právními předpisy,
 • územním plánem obce

První kroky každého, kdo má jakýkoliv stavební záměr, by měly vést na místně příslušný stavební úřad, kde obdrží podrobné informace platné pro jeho konkrétní stavbu. Pro většinu podání (žádostí) na stavební úřad jsou povinné formuláře (tiskopisy) dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., v platném znění.

Co k tomu potřebuji?

 • Při úvodní konzultaci není třeba mít žádné doklady.
 • Je třeba vědět, co chci stavět a kde to chci stavět příp. rekonstruovat, opravovat
 • Nejlépe je záměr zpracovat ve zjednodušené grafické podobě (např. zákres do katastrální mapy, zastavovací studie apod.) tak, aby byly zřejmé všechny souvislosti stavby v daném území.

K řádně vyplněné žádosti je obvykle třeba přiložit projektovou dokumentaci stavby nebo dokumentaci stavby zpracovanou oprávněnou osobou, doklad o vlastnictví pozemku či právu stavby na pozemku, stanoviska dotčených orgánů a vyjádření účastníků řízení k záměru, příp. další podklady podle zákona a prováděcích vyhlášek.

Formuláře

https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/pravo-a-legislativa/stavebni-zakon/novelizace-vyhlasky-c-503-2006-sb-(1)

 

Drobné stavby - není jinak vyžadováno žádné stavební povolení

Pro drobné stavby stojící samostatně na zahradě není jinak vyžadováno žádné stavební povolení, územní souhlas ani ohlášení, splňují-li následující podmínky:

 • zastavěná plocha maximálně 25 m2;
 • výška maximálně 5 m;
 • nepodsklepená;
 • neobsahuje obytné ani pobytové místnosti, hygienická zařízení (např. toaleta) ani vytápění;
 • neslouží k ustájení či chovu zvířat;
 • nevyužívá se k výrobě či skladování hořlavin a jiných nebezpečných látek;
 • neslouží k podnikání;
 • plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci.

Nebude-li některá z výše uvedených podmínek splněna, je nutné stavbu administrativně řešit se stavebním úřadem a dle parametrů stavbu ohlásit, případně zažádat o územní souhlas či stavební povolení.

Zvláštní režim pak mají drobné stavby, které jsou „přilepeny“ na rodinný dům. Je-li totiž terasa nebo přístřešek vzájemně provozně propojena s domem a půdorysně jej rozšiřuje, jedná se o přístavbu rodinného domu a nikoliv samostatnou drobnou stavbu. Takovou terasu (nezastřešenou či zastřešenou - přístřešek) – je nutné stavebnímu úřadu ohlásit a vyžádat si územní souhlas.

Kdy je třeba územní souhlas a ohlášení na stavební úřad

Územní souhlas je někdy nutný i v případě, kdy nepotřebujete povolení a ani ohlášení stavby na úřadě. Při překročení rozměrů je nutné mít stavební povolení.

Co chcete stavět?

Územní souhlas

Ohlášení na úřad

Veranda do rozměrů rodinného domu (viz výše)

ANO

ANO

Nádrž na vodu do 100 m3

ANO

NE

Bazén do 40 m2 pro rodinnou rekreaci

NE

NE

Oplocení pozemku

ANO

NE

Skleník do 40 m2

NE

NE

Vodovodní, kanalizační a energetické přípojky

ANO

NE

Pergola do výšky 5 m se zastavěnou plochou do 25 m2

NE

NE

Stavba do 25 m2*

ANO

NE

Garáž

ANO

NE

Obec

Svoz odpadů

Červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9
10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23
24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rizika a nebezpečí


Mapový portál

Mapový portál

Hlášení pálení

Rizika a nebezpečí

llogo záchranný kruh

Svoz odpadů

Červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9
10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23
24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4